Dňa 14. apríla 2023 sa na FHI konalo fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej činnosti na prvom aj druhom stupni štúdia. 

Odbornej porote zloženej zo zástupcov jednotlivých katedier sa predstavili štyria študenti z prvého stupňa štúdia a piati študenti z druhého stupňa štúdia, ktorí prezentovali výsledky svojho výskumu. 

Poradie na jednotlivých stupňoch štúdia:

1. stupeň štúdia:

poradie bc

 2. stupeň štúdia

poradie ing

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa súťaže zúčastnili a víťazom jednotlivých kategórií srdečne blahoželáme.