BABIČOVÁ, Monika, Mgr.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť A7.08
E-mailová adresa
Telefón +421267295708

Doplnkové informácie

  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program HI,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia