BLAHOVÁ, Bronislava, Mgr.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť D7.38
E-mailová adresa
Telefón +421267295738

Doplnkové informácie

  • sociálne štipendiá,
  • prijímacie konanie pre 1. a 2. stupeň štúdia.
  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia