BUČANOVÁ, Yvetta, Ing.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť A7.09
E-mailová adresa
Telefón +421267295709

Doplnkové informácie

  • 1. stupeň štúdia - denné štúdium, program MR,
  • 2. stupeň štúdia - denné štúdium, programy AKT, OVE, ŠME, UA, MFM. 

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia