ČERTEKOVÁ, Eva

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka doktorandské štúdium
Miestnosť D7.23
E-mailová adresa
Telefón +421267295723