MELIŠEKOVÁ, Zlata, Ing.

103001 - Dekanát fakulty

tajomníčka fakulty
Miestnosť D7.10
E-mailová adresa
Telefón +421267295710