PARLAGIOVÁ, Magdaléna, Ing.

103001 - Dekanát fakulty

študijná referentka
Miestnosť D7.37
E-mailová adresa
Telefón +421267295737

Doplnkové informácie

  • 1. stupeň štúdia – externé štúdium, program HI,            
  • 2. stupeň štúdia – externé štúdium, program IM.
  • 2. stupeň - denné štúdium, program IM.

Formulár na rezerváciu termínu stretnutia