Je práve obdobie, keď sa podávajú prihlášky na bakalárske i inžinierske štúdia. Pokiaľ váhaš, ponúkame "čísla" a grafy, ktoré sa týkajú našich študijných odborov a našich absolventov.

 Uplatnenie absolventov FHI na trhu práce

Odbory vzdelávania, v rámci ktorých pôsobia aj študijné programy zabezpečované Fakultou hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, patria v oblasti spoločenských vied, podľa portálu https://www.trendyprace.sk/sk, medzi najlepšie hodnotené.  Bližšie pozri https://www.trendyprace.sk/sk/absolventi/moje-trendy/top?guide=1).  A naše odbory patria medzi špičku najlepšie platovo ohodnotených odborov. 

 Odbory vzdelania s najvyššou hrubou priemernou mesačnou mzdou v roku 2018

Platy 1

v Bratislavskom kraji

platy

 

 

 

 

KME

 

Na  2. stupni poskytujeme štúdium v študijnom odbore Ekonómia a manažment v programoch 

  • Aktuárstvo,
  • Operačný výskum a ekonometria,
  • Informačný manažment,
  • Štatistické metódy v ekonómii,
  • Účtovníctvo a audítorstvo.

Priemerná hrubá mesačná mzda absolventov týchto odborov bola v roku 2017 2 133 eur (študijný odbor Účtovníctvo) a 1 888 eur (študijný odbor Kvantitatívne metódy v ekonómii - označenie do roku 2019). 

Bakalársky stupeň štúdia pripravuje našich študentov na pokračovanie na druhom stupni a poskytuje im základné a všeobecné vedomosti, ktoré sú potrebné na špecializované študijné programy na 2. stupni. Pre predstavu, ako nadväzujú jednotlivé študijné programy, je tu obrázok:

Letak FHI 2 stupen

Ukončenie bakalárskeho stupňa na inej škole však nie je prekážkou v štúdiu na druhom stupni na našej fakulte. Dokonca, ak sa zmenia preferencie študenta, na druhom stupni vlastne môže pokračovať "kdekoľvek" (sú tam ešte nejaké podmienky, ale to je špecifikované v podmienkach na prijatie na druhý stupeň). 

Pre ďalšiu motiváciu uvádzame ďalšie "čísla" a grafy, ktoré hovoria samy za seba. Sú to údaje spracované nezávislou agentúrou  www.trendyprace.sk a sú dostupné online.  Uvádzame len pár možností pracovných pozícií, naši absolventi toho zvládnu oveľa viac. 

V prípade potreby ďalších informácií môžete kontaktovať    - prípadne, ak potrebujete informácie ohľadom prihlášky, môžete kontaktovať  .

 

HI

KME 2

UCT

Takto to vyzerá, keď si na stránke vyberáte:

Financny analytik

Tu už ponúkame iba informácie:

IT

 

Spe ct

 

 

Finančný riaditeľ

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.