Akademický rok 2020/2021

Harmonogram záveru akademického roku 2019/2020 - termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2020 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.