prenos: Účtovníctvo podnikateľských subjektov (I)

zaradenie opakujúcich študentov na výučbu

 

Cvičenia - študenti si môžu vybrať z ponúkaných cvičení pre danú fakultu podľa centrálneho rozvrhu to cvičenie, ktoré im z časových dôvodov vyhovuje a budú sa ho zúčasťnovať celý semester; kontaktujte príslušného učiteľa a požiadajte o zaradenie do hodiny v TEAMS, obmedzenie max. 3 študenti na 1 cvičenie:

študenti FHI účtovníctvo:
pondelok 11:00 (2 cvičenia)
streda 9:15 (2 cvičenia), 11:00, 13:30
štvrtok 7:30, 13:30 (2 cvičenia)

študenti FHI MR:
streda 13:30

študenti FMV:
pondelok 11:00 (2 cvičenia)
utorok 11:00, 13:30
štvrtok 9:15 (2 cvičenia)

študenti FPM:
pondelok 17:00
utorok 11:00, 13:30 (2 cvičenia), 15:15 (3 cvičenia)
streda 11:00 (2 cvičenia)
štvrtok 9:15 (2 cvičenia), 11:00 (3 cvičenia), 15:15 (2 cvičenia)

Prednášky:

Študenti si môžu vybrať z ponúkaných tú prednášku, ktorá im z časových dôvodov vyhovuje:
Pondelok: 9:15 – 10:45 (prednostne FHI)
Utorok: 9:15 – 10:45 (prednostne FMV)
Streda: 9:15 – 10:45 (prednostne FPM)

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.