Všetky predmety študijného programu Operačný výskum a ekonometria sú vyučované s podporou programovacích jazykov R alebo Python. Tieto dva programovacie jazyky aktuálne predstavujú hlavné analytické nástroje na prácu s dátami.

 

Programovacie jazyky R a Python sa používajú v prostredí veľkých databázových riešení:

na analýzu rozsiahlych údajov (Big Data Analysis), na prediktívnu analýzu (Predictive Modeling), dolovanie dát (Data Mining) a všeobecné štatistické analýzy.

Pri práci s ekonomickými údajmi sa využívajú nástroje a postupy, ktoré sú nástrojmi a postupmi dlhodobo využívanými v ekonometrii respektíve operačnom výskume.

Dôležitosť programovacieho jazyka R pre firmu Microsoft dokumentuje vývoj, keď po odkúpení riešenia pre rozsiahle dáta, známe ako Revolution R (https://www.zdnet.com/article/microsoft-finalizes-its-revolution-analytics-acquisition/ ), ho následne vyvíjal ako Microsoft R Server až po súčasný produkt Microsoft Machine Learning Server. Zároveň ponechal pre širokú verejnosť pôvodnú otvorenú verziu Revolution R Open, ktorá je v súčasnosti známa ako Microsoft R Open (https://mran.microsoft.com/open ).

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.