Loading page...

O Z N A M 

volebnej komisie na voľbu kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023

 

Dňa 20. novembra 2018 od 12.30 h sa v zasadačke dekana Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len FHI EU) na osobitnom neverejnom zasadnutí Akademického senátu FHI EU v Bratislave uskutočnila voľba kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023.

Na základe výsledku voľby volebná komisia konštatuje, že za kandidáta na dekana FHI EU v Bratislave na funkčné obdobie od 01. 02. 2019 do 31. 01. 2023 bol opätovne zvolený:

prof. Ing. Ivan Brezina, CSc.

Volebná komisia zvolenému kandidátovi srdečne blahoželá.

 

V Bratislave 20. novembra 2018     

 Ing. Martina Mateášová, PhD.

                   Predsedníčka volebnej komisie na voľbu kandidáta na funkciu dekana FHI EU v Bratislave
na funkčné obdobie od 1. februára 2019 do 31. januára 2023

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?