Loading page...

Vážení študenti,

aj tento ak. rok sa v prvej polovici apríla uskutoční na FHI súťaž ŠVOČ. Súťaž môže byť pre Vás prínosná v týchto smeroch:

  • rozšírenie si poznatkov z oblasti, ktorej sa chcete venovať aj v ďalšom štúdiu (napr. na vyššom stupni štúdia),
  • možnosť rozpracovania práce ŠVOČ do záverečnej práce,
  • precvičenie si schopnosti prezentovať výsledky svojej práce pred auditóriom,
  • doplnkové body na ubytovanie a k výberovým konaniam na zahraničné študijné pobyty v rámci programu Erasmus +,
  • zaujímavé finančné ocenenia pre 3 najlepšie práce v rámci sekcie súťaže ŠVOČ na FHI.

Svoje súťažné práce môžete predložiť do 14. marca 2019 na príslušnú katedru (spolu s prácou je potrebné odovzdať autoreferát a posudok konzultanta). Vyplnenú a podpísanú prihlášku odovzdajte do 14. marca 2019 na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov FHI (č. dv. D 7.23). Všetky dôležité informácie o súťaži ŠVOČ nájdete na: https://fhi.euba.sk/veda-a-vyskum/svoc

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?