Vážení študenti, pokiaľ ste počas akademického roku 2019/2020 dosiahli úspechy vo výskumnej, vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, doložte prosím doklad o umiestnení či o účasti, aby Hodnotiaca komisia pre študentov mohla rozhodnúť o pridelení resp. nepridelení motivačného štipendia.

Diplom, ocenenie, doklad o účasti, potvrdenie z klubu o umiestnení či účasi na súťaži stačí poslať mailom na adresu do 15. 6. 2020. Pokiaľ ste reprezentovali našu univerzitu na športových podujatiach, tak doklad o účasti dostanem z CTVŠ.

Prajem príjemný deň.

Strešňáková

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.