Dobrý deň prajem, 

na dokončenie elektronického zápisu je potrebné doniesť aj čestné vyhlásenie týkajpce sa Vášho predchádzajúceho štúdia na našej fakulte, či inej fakulte našej univerzity či na inej vysokej škol. Je to potrebné na registráciu doby štúdia na bakalárskom stupni od ktorej sa potom odvíja povinnosť platiť školné.  Prosím, prečítajte si prosím možnosti a vyplňte tlačivo podľa vašej histórie štúdia.

Bakalárske štúdium:

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým neštudovali na prvom stupni vôbec a zároveň v tomto akademickom roku nebudete študovať inde iba na Fakulte hospodárskej informatiky v jednom študijnom programe na prvom stupni štúdia.

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým študovali na prvom stupni na inej vysokej škole, či inom študijnom programe na našej fakulte alebo na inej fakulte našej Ekonomickej univerzity v Bratislave  a zároveň v tomto akademickom roku budete študovať iba na Fakulte hospodárskej informatiky v jednom študijnom programe na prvom stupni štúdia.

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým neštudovali na prvom stupni vôbec zároveň v tomto akademickom roku budete študovať aj v inom študijnom programe na prvom stupni štúdia inej vysokej škole, či na Fakulte hospodárskej informatiky či inej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pokiaľ máte špecifickú situáciu, ktorá nie je spomenutá ani v jednej predchádzajúcej možnosti, vyplňte prosím tlačivo podľa svojej aktuálnej situácie. 

 

Inžinierske štúdium:

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým neštudovali na druhom stupni vôbec a zároveň v tomto akademickom roku nebudete študovať inde iba na Fakulte hospodárskej informatiky v jednom študijnom programe na druhom stupni štúdia. 

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým študovali na druhom stupni na inej vysokej škole, či inom študijnom programe na našej fakulte alebo na inej fakulte našej Ekonomickej univerzity v Bratislave  a zároveň v tomto akademickom roku budete študovať iba na Fakulte hospodárskej informatiky v jednom študijnom programe na druhom stupni štúdia. 

- vzor vyplneného čestného vyhlásenia ak ste predtým neštudovali na druhom stupni vôbec a zároveň v tomto akademickom roku budete študovať aj v inom študijnom programe na druhom stupni štúdia inej vysokej škole, či na Fakulte hospodárskej informatiky či inej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Pokiaľ máte špecifickú situáciu, ktorá nie je spomenutá ani v jednej predchádzajúcej možnosti, vyplňte prosím tlačivo podľa svojej aktuálnej situácie. 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.