Povinne voliteľný predmet Základy účtovníctva pre študentov 1. ročníka študijného programu účtovníctvo (iba pre študentov gymnázií a iných stredných škôl, kde nemali povinný predmet účtovníctvo) bude odučený pred začiatkom semestra online formou. Bližšie informácie budú oznámené po ukončení prihlasovania na povinne voliteľné predmety.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.