Važení študenti 1. ročníka  študijného programu Účtovníctvo.

Od 15. 9. od 12:00 hod. do 16. 9. 23:59 hod. sa môžete prihlasovať na povinne voliteľné predmety. 

´V ponuke sú 

Ako sa prihlásite na vybraný predmet, je napríklad na stánke http://spfhi.sk/preprvakov.html. Je to postup, ako sa prihlasujete aj na telesnú výchovu. 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.