Dovoľujeme si Vás pozvať prednášky, týkajúce sa akademckých kvalifikácií pracovníkov FHI EU v Bratislave

 habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce 

Ing. Briana Königa, PhD.,

pracovníka Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.

 

inauguračnú prednášku 

doc. Ing. Martina Lukáčika, PhD.,

pracovníka Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave.

 

inauguračnú prednášku 

doc. Mgr. Erika Šoltésa, PhD.,

pracovníka Katedry štatistiky FHI EU v Bratislave.

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.