Milé študentky a študenti,

Dovoľte mi informovať vás o vypísaní výberového konania na Erasmus+ mobilitu študentov - štúdium na akademický rok 2021/2022 v rámci Fakulty hospodárskej informatiky.  

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú na adrese https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/.

Všetci študenti, ktorí si budú podávať prihlášky v tlačenej podobe  na program Erasmus+, sa musia povinne zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf

Termín na prihlásenie je do 14.02.2021 (registrácia v studyabroad, dorucenie prihlasky prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou - Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD.).

plagát sk

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.