Milé študentky, milí študenti,

opäť máte jedinečnú príležitosť zúčastniť sa študijného pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/2022 (v zimnom alebo letnom semestri). Odporúčame sa prihlásiť v rámci tejto prvej výzvy, pretože v rámci nej máte k dispozícii najväčšiu ponuku univerzít. Termín na podanie prihlášky je 14. 2. 2021 (do polnoci).

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:

Termín na podávanie prihlášok: 14. 2. 2021 do 24:00 (podpísaná naskenovaná prihláška - mailom, podpísaný originál prihlášky - poštou).

Predbežný termín výberového konania (online pohovor cez MS Teams): 22. 2. 2021 - 25.2.2021. (o dátume a čase výberového konania Vás budeme informovať)

Postup:

Prihlasovanie na študijný pobyt prebieha cez portál www.studyabroad.sk v termíne do 14. 2. 2021. V prípade nejasností môžete využiť manuál na prihlasovanie, prípadne technickú podporu systému Study Abroad: .

Každý študent, ktorý má záujem o študijný pobyt, sa musí zaregistrovať na study abroad a potom postupovať podľa týchto krokov:

  1. Vyplniť prihlášku na ERASMUS+ štúdium na akademický rok 2021/2022. Dajte si pozor na správny výber akademického roka!
  2. Nahrať Vašu fotografiu v systéme study abroad.
  3. Nahrať štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom budete študovať.
  4. Nahrať motivačný list v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku, resp. v jazyku, v ktorom chcete študovať.
  5. Nahrať výpis známok, za celé predchádzajúce štúdium, ktoré si vybavíte u študijnej referentky.
  6. Jazykové certifikáty – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške, prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, a pod. Potvrdenie o absolvovaní jazyka na EUBA nie je potrebné dokladovať.
  7. Iné – sem vložte predbežný zoznam predmetov ako aj zoznam rôznych ocenení a školské aj mimoškolské aktivity, ktoré Vám môžu pomôcť získať dodatočné body, napr. ŠVOČ, medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo nej (študentský parlament, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, a pod.
  8. Vygenerovanú prihlášku zo systému study abroad na akademický rok 2021/2022 vytlačte, podpíšte, naskenovanú odošlite mailom na a originál odošlite poštou prodekanke pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou Ing. Miriame Blahušiakovej, PhD. na adresu FHI EUBA. S prihláškou nemusíte posielať žiadne ďalšie dokumenty – tie máme k dispozícii v elektronickej forme v systéme study abroad, preto Vás prosíme o dôsledné a kompletné nahratie týchto dokumentov v online systéme. Nezabudnite, že prihlášku je v systéme nutné aj ODOSLAŤ.  

Poznámka: Elektronický systém je nastavený tak, že v prípade, ak v niektorom kroku nevložíte žiadny dokument, tak Vás nepustí ďalej. Ak v niektorej nepovinnej časti (napr. „Iné“, „Jazykové certifikáty“ a pod.) nemáte žiadny dodatočný doklad, je potrebné vložiť prázdny dokument. V prípade, že v ktorejkoľvek sekcii chcete nahrať viacero dokumentov, vložte ich v rámci jedného zip súboru.

Naše odporúčanie: Pri príprave podkladov k prihláške a motivačného listu si určite pozrite aj Zásady výberového konania na FHI , aby ste mohli získať čo najviac bodov a dostali sa na Vami preferovanú univerzitu.

Tip na výber univerzity: Ak ešte neviete, na akú zahraničnú univerzitu by ste chceli ísť, môžete si pozrieť predchádzajúci prehľad nominovaných študentov aj s ich výberom univerzít z predchádzajúcich výziev, aby ste mali lepší obraz o univerzitách, ktoré preferujú študenti FHI a je u nich predpoklad zhody študijných plánov. 

Informácie o výsledku výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke FHI, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít EUBA z OMM. Celý postup od podania prihlášky až po návrat z mobility nájdete znázornený aj v prehľadnej procesnej mape

Prečítajte si informácie o programe ERASMUS+ a aktuálnych sadzbách grantov na mobilitu študentov.

V prípade doplňujúcich otázok navštívte sekciu otázky a odpovede na stránke EUBA, kde nájdete odpovede na najčastejšie otázky, príp. kontaktujte prostredníctvom e-mailu priamo prodekanku pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou Ing. Miriamu Blahušiakovú, PhD. na adrese .

 

plagát sk

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.