Milé študentky a milí študenti,

okrem možnosti vycestovať na študijný pobyt v rámci krajín Európy (aktuálna výzva KA103, kde je deadline na poslanie prihlášky 14. 2. 2021 - aplikácia study abroad), máte možnosť vycestovať na študijný pobyt aj mimo krajín Európy v rámci výzvy KA107

Dôležité termíny:

19. 3. 2021 - odoslať na e-mail  nasledujúce dokumenty:

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

26. 3. 2021 o 10:00 h - termín výberového konania. 

Viac informácií nájdete aj na stránke: https://euba.sk/student/oznamy-pre-studentov/2088-studuj-v-zahranici-v-akademickom-roku-2021-2022

plagát i. výzva

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.