Prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka prebehne pre študentov našej fakulty dňa 11.02.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. Týka sa to výučby cudzieho jazyka v 1. a 2. ročníku (plus prenos).

Výber dňa a hodiny výučby cudzieho jazyka realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

Pokiaľ sa Vám nezobrazuje v AISe korektne Váš osobný rozvrh, nechajte si zobraziť v AISe rozvrh Vašej študijnej skupiny. V prípade problémov s AISom prosím kontaktujte  alebo Študentský parlament FHI - majú konkrétne skúsenosti s procesom. 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.