Dňa 11.02.2021 (od 8:00 do 20:00 hod.) prebehne prihlasovanie sa na konkrétne rozvrhové okienka z predmetu Politológia prostredníctvom systému AIS. Týka sa to študentov študijného programu Účtovníctvo, 2. ročník.

Výber dňa a hodiny výučby Politológie realizujte tak, aby ste nemali kolíziu s inými predmetmi, ktoré máte v danom semestri absolvovať.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.