Dňa 09/03/2021 organizuje Oddelenie medzinárodnej mobility EUBA on-line podujatie International Study Abroad Fair, ktorého cieľom je propagácia študijných pobytov a poskytnutie informácií o partnerských univerzitách. Zahraniční študenti predstavia našim študentom svoje krajiny, z ktorých pochádzajú a univerzity, na ktorých študujú. Taktiež zodpovedajú našim študentom ich prípadné otázky.
Podujatie bude prebiehať cez MS Teams a študenti sa pripoja kódom 85k4jlm.

1 sk

2 sk

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.