Loading page...

Dobrý deň, 

od 14. 6. ste mali na stránke študentského parlamentu zverejnený súbr s informáciami o pridelení resp. nepsridelení ubytovania na akademick rok 2019/2020. Tieto údaje nájdete aj v priloženom dokumente. 

Vážení študenti.

promócie  študentov na 2. stupni budú prebiehať 27. 6.  v Inchebe - hala C podľa nasledovného rozpisu

 • o 11.00 hod - UA,
 • o 13.00 - UFM, IM,
 • o 15:00 - SME, AKT, OVE, MFM.

promócie  študentov na 1. stupni budú prebiehať 28. 6.  v Aule EU v Bratislave podľa nasledovného rozpisu

 • o 9.00 hod - UCT,
 • o 11.00 hod - HI, MR.

 

 

 

 

 

 

Vážení študenti, pokiaľ ste počas akademického roku 2018/2019 dosiahli  úspechy vo výskumnej, vedeckej, umeleckej, športovej činnosti, doložte prosím doklad o umiestnení či o účasti, aby Hodnotiaca komisia pre študentov mohla rozhodnúť o pridelení resp. nepridelení motivačného štipendia.

Diplom, ocenenie, doklad o účati stačí poslať mailom na adresu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. do 10. 6. 2019. Pokiaľ ste reprezentovali univerzitu na športových podujatiach, tak doklad o účasti dostanem z CTvŠ. 

 

 

Milí študenti, 

 

Ubytovacia komisia pre študentov FHiI EU v Bratislave spracovala Vaše žiadosti o ubytovanie na  študentských domovoch EU v Bratislave a v priloženom dokumente si pod svojim identifikačným číslom nájdete pridelený počet bodov.

Informácie máte ešte raz všetk zhrnuté na začiatku dokumentu. Prosím, všetky pripomienky, návrhy, odvolania adresujte priamo členom Ubytovacej komisie na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., poprípade komunikujte s prodekankou pre rozvoj This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . v termíne do 7. 6. 2019

Body 

Call for applications in the framework CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) on academic year 2019/2020 was opened:

Students can apply through network—AMADEUS - CIII - AT-0068-14-1819 on following universities:

 1. WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria

 2. University of Zagreb / Croatia

 3. University of Rijeka / Croatia 

Participants interesting for studies on WU – (Vienna University of Economics and Business) is obligatory good level of german (min.B2) and english (min.B2) language as well.   

Applicants have to apply: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

Students have to bring on International Mobility Department, 3.level,room A3.16 not late than friday 07. june 2019, following documents:

 • curriculum – CV,

 • motivation letter,

 • transcript of records

 • prefer university

For more informations, please follow:

https://www.ceepus.info/default.aspx#nbb

Students can apply for grant also as freemover (out of network) - applications for stays can be submitted continuously from 1 July 2019 to 30 November 2019. For stays in the winter semester, it is advisable to apply for an application during July.

For further information, please, check: https://ceepus.saia.sk/en/

Dávid Bocko, Project Manager - International Mobility Department

Room. A3.16 Tel: +421 2/6729 5386

Aj tento rok si je tu ponuka  ohladne Fulbrightovho programu pre vyskum a prednasanie. Stipendijny program je urceny odbornikom s ukoncenym PhD vzdelanim (alebo ekvivalent), ktori mozu ziadat o 3 – 6 mesacne stipendium na americkej hostovskej institucii. Stipendijny pobyt moze byt vyskumny, alebo v kombinaci s prednaskovou cinnostou.

Viac informacii ako aj prihlasku najdete na http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie.

Uzavierka podavania prihlasok na skolsky rok 2020-2021  je 14.oktobra 2019.

Leták

Cetnral Europe Connect

Be part of new project CEC –Central Europe Connect and enrich your study period about new knowledges.

The Joint Certificate Program gives bachelor’s students the opportunity to study at three different locations and strengthen their expertise in Europe’s fastest growing region together with international students from SGH/EUBA/WU partner universities.

Three business schools – SGH Warsaw School of Economics, University of Economics in Bratislava (EUBA) and WU (Vienna University of Economics and Business – joined forces to develop the certificate program “Central Europe Connect”. Participants in the program will learn about the issues that multinational firms are facing when doing business in the Central European region. The economies of Central Europe impress with a fast catching-up process as well as economic growth and vitality. Strong foreign direct investment inflows, a renewed industrialization, the integration into global value chains as well as the emergence of local champions have been shaping the new economic landscape.

This study program brings together students from three universities and prepares them for a career with multinational firms operating in the region.

Course structure:

 

WARSAW: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), October 20 – 26, 2019

BRATISLAVA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), November 10 – 16, 2019

VIENNA: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), December 1 – 7, 2019

 

The Target Group:

Central Europe Connect invites students from the three universities in an advanced stage of their bachelor’s studies with an excellent command of English, outstanding study performance and interest to study in a multicultural group.

Application deadline: 26th May 2019

Further information on following link: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect

Central Europe Connect

Zapoj sa do projektu CEC – Central Europe Connect a obohať svoje štúdium o nové poznatky.

Spoločný certifikačný program dáva študentom bakalárskeho stupňa štúdia (II. a III. ročník)  možnosť študovať na troch rôznych miestach a nadobudnúť tak nové skúsenosti a poznatky v najrýchlejšie rastúcom regióne Európy.

Predstavitelia SGH (Varšavská ekonomická škola), EUBA (Ekonomická univerzita v Bratislave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni), spojili svoje sily pri tvorbe nového certifikačného programu "Central Europe Connect". Účastníci programu sa dozvedia o výzvach s ktorými sa stretávajú nadnárodné firmy pri podnikaní v stredoeurópskom regióne. Ekonomiky Strednej Európy formujú svojím rýchlym procesom rozvoja, hospodárskym rastom a vitalitou ako aj silným prílevom priamych zahraničných investícií vznik nových lídrov tohto ekonomického regiónu.  

Táto nová študijná platforma  spája študentov z troch univerzít a pripravuje ich na kariéru v nadnárodných spoločnostiach pôsobiacich v tomto regióne.

Štruktúra kurzov:

WARSAW: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), October 20 – 26, 2019

BRATISLAVA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), November 10 – 16, 2019

VIENNA: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), December 1 – 7, 2019

Cieľová skupina:

Študenti druhého a tretieho ročníka bakalárskeho stupňa štúdia s výbornou znalosťou angličtiny, vynikajúcimi študijnými výsledkami a záujmom o štúdium v multikultúrnej skupine. Termín pre prihlásenie 26. máj 2019. Bližšie dôležité informácie nájdeš na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?