Loading page...

Aj v tomto akademickom roku študenti mohli prezentovať výsledky svoje vedeckej činnosti na fakultnom kole ŠVOČ. Výsledky súťaže nájdete v priloženom dokumente.

Srdečne blahoželáme.

Erasmus pre mladych podnikatelov

Máš vlastný biznis? Alebo si ho chceš založiť? Čo ak by ti niekto povedal: „Poď sa pozrieť, ako to robia profesionáli v zahraničí, my ti na to dáme.“ Berieš?

Erasmus pre mladých podnikateľov je program, ktorý ponúka ašpirujúcim podnikateľom alebo podnikateľom, ktorí si už založili vlastný biznis pred menej ako tromi rokmi,  vycestovať do jednej z participujúcich krajín a učiť sa od etablovaného podnikateľa, ktorý riadi menšiu alebo strednú firmu.

Získaj štipendium od EÚ, uč sa od úspešných v Európe a získaj neoceniteľné kontakty!

Pre viac informácií príď na Infoseminár 16.4.2019 o 12:45 do spoločenskej miestnosti V2.

 

V termíne od 02.04.2019 (utorok) od 8,30 hod. do 03.04.2019 23:59 hod. (streda) si študenti môžu cez AIS vybrať Povinne voliteľné predmety v nasledujúcom ročníku - čiže na akademický rok 2019/2020. 

Zoznam predmetov, ktoré jednotlivé katedry ponúkajú a sú kapacitne pokryť sú v priloženom dokumente. 

V prípade otázok kontaktujte prodekanku pre vzdelávanie This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

 

V dňoch 20. a 21. 3. 2019 sa konali voľby členov Akademického senátu Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave  na obdobie rokov 2019 - 2023.

Výsledky volieb do zamestnaneckej časti nájdete v priloženom dokumente. 

Všetkým zvoleným členom blahoželáme.

 

Vážení študenti, dňa 20.03.2019 a 21.03.2019 sa konali voľby do Študentskej časti Akademického senátu FHI v elektronickej podobe. Ďakujeme všetkým, ktorí odovzdali svoj hlas a zapojili sa do volieb. V prílohe sú uvedené oficiálne výsledky, ktoré nájdete v online podobe  aj na stránke volieb - www.volby.spfhi.sk/vysledky.html

Voľby prebehli podľa platných zásad a v súlade so všetkými náležitosťami

S pozdravom

Volebná komisia pre voľby do Študentskej časti AS FHI

 

 

Oddelenie medzinárodnej mobility vyhlasuje dodatočnú výzvu na Erasmus+ študentské mobility na ak. rok 2019/2020. Prihlášky (vrátane registrácie na www.studyabroad.sk) je potrebné podať a vytlačené odniesť na Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov p. Čertekovej (miestnosť D7.23), a to najneskôr do 10. 4. 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať.

Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.
prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

21.3.2019, Bratislava

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?