Loading page...

prof. Ing. Ivan BREZINA, CSc. 

dekan fakulty

Ing. Miriama BLAHUŠIAKOVÁ, PhD.

prodekanka pre rozvoj, medzinárodné vzťahy a vzťahy s verejnosťou

doc. Ing. Marián GOGA, PhD. 

zástupca odborov

Ing. Zlata MELIŠEKOVÁ 

tajomníčka fakulty

doc. Ing. Martin MIŠÚT, CSc.  

predseda AS FHI EU v Bratislave

Ing. Lucia ONDRUŠOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

Ing. Michal Páleš, PhD.

vedúci Katedry matematiky a aktuárstva

prof. Mgr. Juraj PEKÁR, PhD.

vedúci Katedry operačného výskumu a ekonometrie

Alžbeta REŽNÁ

zástupca študentskej časti AS FHI EU v Bratislave

Ing. Mgr. Peter SCHMIDT, PhD. 

vedúca Katedry aplikovanej informatiky

RNDr. Anna STREŠNÁKOVÁ, PhD. 

prodekanka pre sociálne záležitosti a informatizáciu

doc. Mgr. Erik ŠOLTÉS, PhD. 

1. prodekan a prodekan pre vedu a doktorandské štúdium

doc. Ing. Mária VOJTKOVÁ, CSc. 

vedúca Katedry štatistiky

prof. Ing. Miloš TUMPACH, PhD. 

vedúci Katedry účtovníctva a audítorstva

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?