Loading page...

Prehľad vedeckých grantov

Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)

Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky (ďalej len „KEGA") je vnútorným grantovým systémom zameraným na finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky a tvorivého a interpretačného umenia, iniciovaných riešiteľmi z verejných vysokých škôl alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej  republiky v stanovených tematických oblastiach z inštitucionálnych finančných prostriedkov verejných vysokých škôl.

Ing. Anna Ondrejková - zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska 

Výber z identifikačného listu výskumného projektu

IDENTIFIKAČNÝ LIST VÝSKUMNÉHO PROJEKTU

 

  1. Číslo projektu: 005SPU-4/2014
  2. Názov projektu: Vytvorenie celouniverzitného e-vzdelávacieho portálu na SPU v Nitre
  3. Vedúci projektu: RNDr. Darina Tothová, PhD.
  4. Spoluriešitelia: 

SPU Nitra – Ing. Ľubica Šemeláková, Mgr. Beáta Bellérová, PhD., Ing. Ľuboš Határ, Ing. Eva Oláhová, PhD., Jozef Ujlaky, Ing. Tomáš Poláčik, Martina Hanová, 
Ing. Renata Prokeinová, PhD., Ing. Jana Valentová, Ing. Lenka Selešiobvá, 
Ing. Dagmar Hillová, PhD., PhDr. Viola Psotová, Ing. Eva Judinová, PhD.
Žilinská univerzita v Žiline: 
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: Ing. Juraj Fabuš, PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave
Zodpovedný riešiteľ spolupracujúceho pracoviska: Ing. Anna Ondrejková

5. Doba riešenia: 2014 – 2016

Publikačná činnosť

Najvýznamnejšie publikácie

AAA  Hudec, Miroslav. Fuzziness in information systems : how to deal with crisp and fuzzy data in selection, classification and summarization - 1st ed. - Cham : Springer, 2016. - xxii, 198 s. [12,46 AH] [12,46 AH] : príl., sch. - ISBN 978-3-319-42516-0

Publikačná činnosť vyučujúcich je zobrazená v ich profile.

Odborné práce

       

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?