Loading page...

Aktuárska matematika

Dickson, D. C. M., Hardy, M. R., Waters, H. R. Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks. New York: Cambridge University Press 2009

 

Analýza finančných trhov

Blake, D. Analýza finančích trhů. GRADA Publishing 1995

 

Finančná matematika

Finančná matematika I

Huťka,V., Peller, F. Finančná matematika v Exceli. IURA Edition. Bratislava 2010

Garett, S. J. An Introduction to the Mathematics of Finance. Elsevier 2013

 

Finančná matematika II

Pinda Ľ. Finančná matematika investičných projektov. Iura Edition 2010

Pinda, Ľ. Deriváty cenných papierov / Vybrané problémy/. IURA Edition  2001

Dávid, A., Pinda Ľ. Finančná matematika 2. Vydavateľstvo EKONÓM 1998

Cipra T. Matematika cenných papírů. GRADA 2013

Hull, John C. Options, Futures, and Other Derivatives. 2018

 

Investície a poistenie

Pinda, Ľ. Starečková, A. Investície a ich poistenie. Bratislava: EKONÓM 2006

Pinda, Ľ. Finančná matematika investičných projektov. IURA Edition 2010

 

Matematika

Kaderová, A., Mucha, V., Ondrejková-Krčová, I., Šoltésová, T. Matematika pre 1. ročník. Bratislava: EKONÓM 2016 / eUčebnica

Šoltésová, T., Ondrejková Krčová, I. Matematika: funkcia jednej premennej, diferenciálny počet funkcie jednej premennej. Bratislava: EKONÓM 2012 / učebný text

Mucha, V., Kaderová, A. Matematika: funkcia dvoch reálnych premenných, integrálny počet. Bratislava: EKONÓM 2014 / učebný text

Fecenko, J., Pinda, Ľ. Matematika 1. (3. vydanie) Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION. Bratislava 2006

Fecenko, J., Sakálová, K. Matematika 2. (2. vydanie) Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION. Bratislava 2005

 

Matematika pre životné poistenie I, II

Bilíková, M., Johanesová, M. Aktuárske výpočty pre rôzne druhy poistenia m-tice osôb. Bratislava: EKONÓM 2008

Sekerová, V., Bilíková, M. Poistná matematika. Bratislava: EKONÓM 2007

Bilíková, M. Spojité metódy v poistnej matematike. Bratislava: EKONÓM 2003

 

Neživotné poistenie

Fecenko, J. Neživotné poistenie. Bratislava:EKONÓM 2012

 

Penzijné a nemocenské poistenie

Škrovánková, L., Škrovánková, P. Dôchodkové poistenie. Bratislava: EKONÓM 2015

Škrovánková, L. Zdravotné a nemocenské  poistenie. Bratislava: EKONÓM 2013

Škrovánková, L., Bilíková, M. Penzijné a nemocenské poistenie. Bratislava: EKONÓM 2002

 

Proseminár z matematiky

Fecenko, J., Ondrejková Krčová, I., Mucha, V., Šoltésová, T. Matematika: požiadavky na prijímacie skúšky na EU v Bratislave. Bratislava: EKONÓM 2015

 

Softvérové aplikácie pre aktuárov

Páleš, M. Jazyk R v aktuárskych analýzach. Bratislava: EKONÓM 2017 | ERRATA | Údaje k príkladom, str.: 56, 59, 63, 69, 69, 91, 120, 135, 137

Páleš Michal: ŠTATISTICKÉ SKÚMANIE ZáVISLOSTI V JAZYKU R

Páleš Michal: MOŽNOSTI ANALÝZY ČASOVÝCH RADOV V JAZYKU R

Páleš Michal: NIEKTORÉ UŽITOČNÉ PRÍKAZY JAZYKA R PRI MANIPULÁCII S ÚDAJMI

Král, M. Excel VBA. Computer Press 2012, 2017

 

Teória pravdepodobnosti

Teória pravdepodobnosti I

Horáková, G., Huťka, V. Teória pravdepodobnosti. Bratislava: EKONÓM 2010

 

Teória pravdepodobnosti II

Fecenko, J: Teória pravdepodobnosti II v Maxime, Vydavateľstvo Letra Edu, Bratislava, 2018

 

Teória rizika v poistení I, II


Horáková, G., Páleš, M., Slaninka, F. Teória rizika v poistení. Wolters Kluwer 2015

 

Úvod do aktuárstva

Páleš, M. Aktuárstvo v režime Solventnosť II (S riešenými príkladmi v jazyku R). Bratislava: EKONÓM 2016 | ERRATA | Dáta k príkladom: 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.6, 7.15, príloha

 

Úvod do teórie pravdepodobnosti

Mucha, V. Vybrané kapitoly z matematiky (Teória pravdepodobnosti). Bratislava: EKONÓM 2011

 

Vybrané kapitoly z matematiky

Vybrané kapitoly z matematiky I

Sakálová, K., Simonka, Zs., Strešňáková, A. Matematika: Lineárna algebra. Bratislava: EKONÓM 2015

Horáková, G., Starečková, A. Matematika 1. Zbierka úloh. Bratislava: EKONÓM 2007

Fecenko, J., Pinda, Ľ. Matematika 1. (3. vydanie) Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION. Bratislava 2006

Fecenko, J., Sakálová, K. Matematika 2. (2. vydanie) Vydavateľstvo ELITA/IURA EDITION. Bratislava 2005

Fecenko, J.: Elementárna zmena bázy v Maxime.

Fecenko, J.: Nekonečné rady (číselné, funkcionálne, maticové). Vydavateľstvo Ekonóm, Bratislava, 2017

 

Vybrané kapitoly z matematiky II

Sakálová, K., Strešňáková, A. Množný integrál a diferenciálne rovnice. Bratislava: EKONÓM 2011

Peller, F., Pinda, Ľ., Fecenko, J. Matematika 3. IURA EDITION 2001

 

Životné poistenie

Sakálová, K. Aktuárske analýzy. Bratislava: EKONÓM 2006

Sakálová, K. Oceňovanie produktov v životnom poistení. Bratislava: EKONÓM 2001

 Matematický manuál pre ekonómov: Knut Sydsæter · Arne Strøm · Peter Berck: Economists’ Mathematical Manual

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?