Loading page...

Informácie a materiály ku vyučovaným predmetom Katedry štatistiky

1. stupeň

Aplikácie štatistických metód

Aktualizuje sa.

Hospodárska a sociálna štatistika

Aktualizuje sa.

Hospodárska štatistika

Aktualizuje sa.

Metódy štatistického porovnávania

Aktualizuje sa.

Sociálnohospodárska štatistika

Aktualizuje sa.

Štatistické metódy

Aktualizuje sa.

Harmonogram

Na stiahnutie:

Vzorcovník_ŠTM_FHI.pdf

Tabulky_STAT.pdf

Štatistika (FHI)

Aktualizuje sa.

Harmonogram

Na stiahnutie:

Vzorcovník_ŠTA_FHI.pdf

Tabulky_STAT.pdf

Výpočtové prostredie v štatistike

Aktualizuje sa.

2. stupeň

Aktuárska demografia

Aktualizuje sa.

Analýza časových radov I

Aktualizuje sa.

Analýza časových radov II

Aktualizuje sa.

Analýza kategoriálnych údajov

Aktualizuje sa.

Analýza rozhodovania

Aktualizuje sa.

Aplikovaná poistná štatistika

Aktualizuje sa.

Aplikovaná poistná štatistika

Aktualizuje sa.

Demografická štatistika

Aktualizuje sa.

Demografické metódy

Aktualizuje sa.

Hĺbková analýza dát

Aktualizuje sa.

Hĺbková analýza údajov

Aktualizuje sa.

Hospodárska štatistika I

Aktualizuje sa.

Hospodárska štatistika II

Aktualizuje sa.

Kvantilove metódy

Aktualizuje sa.

Navrhovanie a vyhodnocovanie experimentov

Aktualizuje sa.

Neparametrické metódy

Aktualizuje sa.

Prognostické metódy

Aktualizuje sa.

Programovanie v SASe

Aktualizuje sa.

Regresná a korelačná analýza

Aktualizuje sa.

Systém národných účtov

Aktualizuje sa.

Štatistická indukcia

Aktualizuje sa.

Štatistické riadenie kvality

Aktualizuje sa.

Viacrozmerné štatistické metódy

Aktualizuje sa.

Výberové skúmanie

Aktualizuje sa.

3. stupeň

Induktívne metódy štatistiky

Aktualizuje sa.

Viacrozmerné štatistické metódy

Aktualizuje sa.

Výberové skúmanie

Aktualizuje sa.

 

Ostatné

Študijný plán Štatistické metódy v ekonómii

Bližnšie informácie o študijnom programe Štatistické metódy v ekonómii (Ing.) a rozdelenie vyučovaných predmetov do jednotlivých semestrov nájdete tu: https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/studijne-programy

Na stiahnutie

Pravdepodobnostné štatistické tabuľky

Na stiahnutie: Tabulky_STAT.pdf

Vzorcovník Štatistika FHI

Na stiahnutie: Vzorcovník_ŠTA_FHI.pdf

Vzorcovník Štatistické metódy FHI

Na stiahnutie: Vzorcovník_ŠTM_FHI.pdf

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?