Pred rokom sme spolu s absolventmi inžinerskeho štúdia zasadili strom. Tak, ako sa zmenil strom - prešiel si svojim ročným procesom - tak sa aj u nás celý ročný proces vrátil k obdobiu štátnych skúšok.

Milé kolegyne, kolegovia, študentky, študenti.

Začíname nový semester, už tretí, ktorý prebehne takým spôsobom, ktorý pevne verím väčšine z nás nie úplne vyhovuje.

Milí študenti.

Dnešný Medzinárodný deň študentstva vyhlásil Medzinárodný zväz študentstva v roku 1941