Vzhľadom na situáciu v súvslosti s vírusom COVID 19 sú pripravené nové opatrenia 

Všetky informácie nájdete na stránke https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/1995-aktualizovane-opatrenia-rektora-eu-v-bratislave-c-11-k-sucasnej-situacii-20-august-2020