Po uložení a úspešnom ukončení elektronického zápisu je potrebné, aby sa študent dostavil na študijné oddelenie aj s dokumentmi, ktoré si mal stiahnuť a následne vytlačiť.

Vzhľadom na opatrenia je potrebné, aby si študent zarezervoval termín, tak ako je to uvedené na stránke fakulty https://fhi.euba.sk/aktuality/621-dokoncenie-elektronickeho-zapisu .

Študenti vyšších ročníkov si na zápis prinesú nasledovné dokumenty

  • Výpis výsledkov štúdia.
  • Čestné vyhlásenie.
  • Protokol o študijnom pláne študenta.

V prípade, ak sa Vám nepodarilo stiahnuť všetky dokumenty, rezervujte si termín a dostavte sa na študijné oddelenie, so študijnou referentkou vyriešite vytlačenie uvedených dokumentov.

Čestné vyhlásenie nájdete aj na stránke univerzity, môžete si ho stiahnuť  a  vyplniť   https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2020/2020_cestne_vyhlasenie_skolne.pdf

Vzory vyplnených čestných vyhlásení nájdete aj na stránke fakulty.

Ak ste si počas procesu elektronického zápisu neuložili protokol o študijnom pláne, tak postup je uvedený vo videu.

V prípade, ak chcete požiadať aj o úpravu školného, doneste si vyplnenú žiadosť, ktorú nájdete na stránke univerzity:   https://euba.sk/www_write/files/SK/studenti/predpisy/2020/2020-ziadost-o-upravu-skolneho.pdf