Vážení študenti prvého rčníka na prvom aj druhom stupni štúdia. 

 

Referát bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)  a požiarnej ochrany pripravil pre vás informácie ohľadom vašej bezpečnosti  pri pobyte v budovách a okolí našej univerzity. Nakoľko ste našimi novými študentmi, je potrebné, aby ste následne v termíne od   16.9.2020 od (00:01) do 18.9.2020 (23:59) vyplnili test z BOZP.  Link na test vám bude zaslaný cez správu v systéme AIS. 

Test je možné vyplniť raz. Na to, aby bol úspešný, treba mať 7 a viac bodov z 10. Kto nebude úspešný ani na tretí pokus, resp. test neabsolvuje vôbec, bude sa musieť zúčastniť prednášky k BOZP, ktorá sa bude konať prezenčne dňa 8.10.2020 (štvrtok) o 13.00 v Spoločenskej miestnosti II. V prípade neúspešného vyplnenia testu sa výsledok dozviete do 24 hodín.

Prosím, používajte vaše nové pridelené školské mailové adresy.

V prípade, ak máte problémy s prihlásením sa a odoslaním BOZP školenia (nefunguje Vám školský e-mail), napíšte na https://helpdesk.euba.sk/ kde si vytvoríte nový tiket a uvediete, že máte problémy s mailom (kolónka IDM, moodle a Office365). Následne uvediete problém, ktorý máte a Centrum informačných technológií sa pokúsi vyriešiť Váš problém.

Ďakujeme