Pokiaľ tápete ako budúci týždeň zvládnuť online stretnutia, 

členovia Študentského parlamentu mysleli na vás a pripravili postupy, ktoré by vám mali pomôcť vymotať sa  - základné postupy pri práci s aplikáciou Teams, Outlook, ...(potom to už pôjde samé, teraz to možno vyzerá zložito)

Ďakujeme