Avízovanie odovzdávanie cien za umiestnenie v našom jarnom Kízovaní v karanténe prebehlo v pondelok 12. 10. 2020. 

Po ceny ste si nie všetci mohli prísť, ale aj tak sme radi, že ste sa súťaže zúčastnili.