Pravidlá:

  • Otázka (link) sa bude pravidelne  zverejňovať  vždy v pondelok, stredu, piatok o 13:00 hod. každý týždeň od 11. 11. 2020 na hlavnej stránke fakulty. Systém na zbieranie odpovedí bude otvorený vždy na nasledujúcich 24 hodín po zverejnení poslednej otázky.
  • Po uzavretí kvízového systému sa vždy v utorok, štvrtok a v sobotu zverejní správna odpoveď na aktuálnu otázku. 
  • Odpovede  sa budú párovať na základe uvedenej  e-mailovej adresy, uvádzajte vždy tú istú mailovú adresu, lebo inak sú Vaše odpovede považované za odpovede rôznych osôb.
  • Po ukončení kvízu vyhrávajú traja študenti v poradí podľa najvyššieho počtu správnych odpovedí (zaregistrovaných v systéme  za celé obdobie prebiehania akcie Kvízujeme v karanténe vol. 2) V prípade rovnakého počtu správnych odpovedí o poradí rozhodne žrebovací softvér. 

Informácie sú dostupné aj na

https://fhi.euba.sk/kvizujeme , https://www.facebook.com/groups/10385606694/    fb stránke Oznamy    fb stránke ŠP FHI či instagrame ŠP FHI.

Sme tu s vami každý deň :-)