K súčastnej situácii sú vydané nové opatrenia, všetky informácie nájdete na stránke

https://euba.sk/aktivity-a-media/aktuality/2085-opatrenie-rektora-c-1-2021-k-sucasnej-situacii-20-januar-2021