Loading page...

Doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky

Doktorandi, ktorí začali štúdium po 31. 8. 2016

Doktorandi, ktorí začali štúdium po 31. 8. 2016 sa riadia Zásadami doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave (2020):

Dizertačná skúška

Dizertačná skúška

 

Oznamy

Žiadosť o uvoľnenie z doktorandského štúdia z dôvodu študijného pobytu v zahraničí alebo z dôvodu odbornej stáže v hospodárskej praxi doktorand adresuje dekanovi FHI EU v Bratislave. Predložená žiadosť musí byť podpísaná školiteľom doktoranda a vedúcim katedry, na ktorej doktorand zabezpečuje pedagogickú činnosť.

 Kontakt:

Eva Čerteková, Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, č.dv.: D7.23, tel.: 67295 723, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?