Loading page...

Doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky

Doktorandi, ktorí začali štúdium pred 1. 9. 2016 sa riadia Zásadami doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave (2012):

Doktorandi, ktorí začali štúdium po 31. 8. 2016 sa riadia Zásadami doktorandského štúdia na FHI EU v Bratislave (2016):

Dizertačná skúška

Obhajoba dizertačnej práce

Oznamy

Žiadosť o uvoľnenie z doktorandského štúdia z dôvodu študijného pobytu v zahraničí alebo z dôvodu odbornej stáže v hospodárskej praxi doktorand adresuje dekanovi FHI EU v Bratislave. Predložená žiadosť musí byť podpísaná školiteľom doktoranda a vedúcim katedry, na ktorej doktorand zabezpečuje pedagogickú činnosť.

Kontakt:
Eva Čerteková, Oddelenie vedy, doktorandského štúdia a medzinárodných vzťahov, č.dv.: D7.23, tel.: 67295 723, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?