Milé študentky a študenti,

Dovoľte mi informovať vás o vypísaní výberového konania na Erasmus+ mobilitu študentov - štúdium na akademický rok 2020/2021 v rámci Fakulty hospodárskej informatiky s termínom prihlasovania do 17.02.2020.

Možnosť  letnej stáže v slovenskej firme určená priamo pre študentov FHI EU v Bratislave. Ďalšie informácie v tu