Central Europe Connect 2020

Predstavitelia SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a EUBA spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho štvrtú edíciu, ktorá odštartuje 12. Októbra 2020. Vzhľadom na momentálnu situáciu a význam programu sme sa s partnerrmi rozhodli nepoddať súčasným obmedzeniam a ponúknuť tento jedinečný program v prepracovanejšej a vzhľadom k súčasnej situácii bezpečnejšej ONLINE forme.

Prednášky budú prebiehať z pohodlia domova online prostredníctvom nástrojov ako napr. MS Teams, Adobe Connect, Zoom, atď. Do programu zapojíme aj predstaviteľov obchodu/priemyslu a to prostredníctvom online prednášok a diskusií. Študenti budú mať možnosť spolupracovať na spoločných projektoch, tentoraz s využitím rôznych online nástrojov, čo každému umožní zdokonaliť sa aj v tejto oblasti.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

 • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), 12 – 23. október 2020
 • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 9 – 20. november 2020
 • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 30. november –11. december 2020
 • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
 • Program ti umožní napriek momentálnym obmedzeniam zaziť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
 • Je potrebné byť k dispozícii na prednášky vždy počas prvého týždňa a druhý týždeň bude k dispozícii na individuálne plánovanie skupinových projektov
 • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch a to s využitím online nástrojov
 • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Deadline na prihlasovanie predĺžený do 15. septembra 2020!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

Predstavitelia SGH (Ekonomická univerzita vo Varšave), WU (Ekonomická univerzita vo Viedni) a EUBA spojili svoje sily pri tvorbe certifikovaného programu „Central Europe Connect“, aby Ti priniesli už jeho štvrtú edíciu, ktorá odštartuje 12. Októbra 2020. Vzhľadom na momentálnu situáciu a význam programu sme sa s partnerrmi rozhodli nepoddať súčasným obmedzeniam a ponúknuť tento jedinečný program v prepracovanejšej a vzhľadom k súčasnej situácii bezpečnejšej ONLINE forme.

Prednášky budú prebiehať z pohodlia domova online prostredníctvom nástrojov ako napr. MS Teams, Adobe Connect, Zoom, atď. Do programu zapojíme aj predstaviteľov obchodu/priemyslu a to prostredníctvom online prednášok a diskusií. Študenti budú mať možnosť spolupracovať na spoločných projektoch, tentoraz s využitím rôznych online nástrojov, čo každému umožní zdokonaliť sa aj v tejto oblasti.

Čo môžeš od programu očakávať?

Absolvovanie troch hlavných kurzov, tvoriacich jadro projektu Central Europe Connect: 

 • SGH: Marketing resources and consumer behaviour in Central Europe (4 ECTS Credits), 12 – 23. október 2020
 • EUBA: Structural Dynamics in Central European Economies (4 ECTS Credits), 9 – 20. november 2020
 • WU: Strategies and Management for Central Europe (4 ECTS Credits), 30. november –11. december 2020
 • Celý program bude v anglickom jazyku a bude orientovaný na medzinárodný obchod v kontexte regiónu Strednej Európy
 • Program ti umožní napriek momentálnym obmedzeniam zaziť zahraničnú výmenu, získať hodnotnú medzikultúrnu skúsenosť a absolvovať tak v rámci jedného semestra tri kurzy na významných univerzitách
 • 20 študentov z každej univerzity spolupracuje v tímoch na zadaných projektoch a to s využitím online nástrojov
 • Za absolvovanie programu získaš spolu 12 kreditov, certifikát a samozrejme neoceniteľné skúsenosti a kontakty

Deadline na prihlasovanie predĺžený do 31. mája 2020!

Využi túto vynikajúcu príležitosť a podaj si prihlášku na . Viac info nájdeš na https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/aktualne-ponuky/central-europe-connect.

 

CEC 2020 plagatCEC 2020 plagat 2

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma.  

Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu.

K tomu patrí aj absolventská stáž, na ktorú je nutné prihlásiť sa počas štúdia.

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do 18 mesiacov od štátnic.

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

 

Prihlasovanie je otvorené do 30.4.2020 na nasledovnom linku:

https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-a-v-kosiciach/#more-12

Milí študetni,

dovoľte mi informovať vás, že je možnosť prihlásiť sa dodatočne na mobilitu Erasmus+ zahraničná stáž na ak. rok 2019/2020 s povinnosťou absolvovať stáž v termíne apríl 2020 - september 2020.

Všetci študenti, ktorí sa budú uchádzať o mobilitu, musia byť zaregistrovaní v on-line aplikácii Study Abroad https://www.studyabroad.sk/, musia tam mať vytvorenú prihlášku na stáž 2019/2020 a nahraté všetky potrebné dokumenty.

Termín na prihlasovanie študentov je do 15. 4. 2020.

Plagat april 2020

Milí študenti,

v mene Oddelenia medzinárodnej mobility si Vás dovoľujeme pozvať na podujatie Welcome Back, ktoré sa uskutoční 2. 3. 2020 so začiatkom o 12:15 v Spoločenskej miestnosti V2 (oproti bufetu v Novej budove). 
 
V rámci podujatia by sme radi prezentovali program ERASMUS+ študentom, ktorí sa ešte mobility nezúčastnili a tiež tým z Vás, ktorí by mali záujem
vycestovať na štúdium cez prestížne partnerské univerzity vrátane programu Erasmus+ KA107 (aktuálne Albánsko, Ukrajina, Čína). 
Chýbať nebudú zaujímavé prezentácie študentov, ktorí sa Erasmus+ programu zúčastnili a tiež si budete môcť vypočuť a zapojiť sa do diskusie 
so študentami zo zahraničia, ktorí si pre Vás pripravili informácie o ich krajine a univerzite, z ktorej prišli. 
 
Na záver podujatia bude prednáška o francúzskom vysokoškolskom systéme a možnostiach štúdia vo Francúzsku.
 
Na podujatí budú aj info stolíky jednotlivých krajín, kde môžete  stretnúť zahraničných študentov. 
 
Welcome Back plagát marec 2020 plagatWelcome Back plagát marec 2020 plagat 2

The International Visegrad Fund is now offering Bachelor’s, Master’s and Post-Master’s scholarships to study abroad at universities in the Visegrad Group (V4) countries (Czechia, Hungary, Poland, Slovakia) and/or at any accredited university/institute in other Visegrad country and in Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Kosovo*, Moldova, Montenegro, Northern Macedonia, Serbia and Ukraine.

 • Students/researchers can apply for study/research at any accredited higher-education institution for up to 4 semesters.
 • The scholarship amounts to 2,500 EUR per semester for scholar + 1,500 EUR per semester for the host institution.
 • The application deadline for this call is March 15, 2020.

I would like to kindly ask you to share this opportunity with students/researchers via your website, social media, newsletter. Please also find attached informational posters ready for print that can be posted on the bulletin board at your university.

All information about the scholarship program can be found on our website https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/.

More information here.

Milé študentky a študenti,

Dovoľte mi informovať vás o vypísaní výberového konania na Erasmus+ mobilitu študentov - štúdium na akademický rok 2020/2021 v rámci Fakulty hospodárskej informatiky s termínom prihlasovania do 17.02.2020.

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa  mobility štúdium sa  nachádzajú na adrese https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-studium-v-eu a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/.

Všetci študenti, ktorí si budú podávať prihlášky v tlačenej podobe  na program Erasmus+, sa musia povinne zaregistrovať aj v systéme www.studyabroad.sk. Manuál k prihlasovaniu je dostupný na nasledujúcej webovej stránke:

http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/preview-file/studyabroad-manual-student-15238.pdf.       

Erasmus vyzva 2020 21     

Výzva - Erasmus+ praktické stáže

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Vyplň prihlášku v systéme www.studyabroad.sk na súčasný akademický rok 2019/2020. Vyplnenú prihlášku odovzdaj prodekanovi pre zahraničné vzťahy na Tvojej fakulte do 15. decembra 2019.

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-stazeErasmus stáž výzva december 2019

Central Europe Connect sa bude konať v letnom semestri v týždni 8. - 14. 3. 2020. Deadline na prihlasovanie študentov (druhého a tretieho ročníka prvého stupňa štúdia) je do 25. 11. 2019. Študenti musia poslať všetky podklady (životopis, motivačný list a výpis výsledkov štúdia) na .