Akademický rok 2019/2020

Harmonogram záveru akademického roku 2019/2020 - termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.