Akademický rok 2020/2021

Harmonogram záveru akademického roku 2019/2020 - termíny budeme ešte upravovať podľa aktuálnej situácie. Odporúčame priebežne sledovať stránku.

Harmonogram štátnych skúšok v auguste 2020