Loading page...

Prehľad jednotlivých študijných programov so špecifikáciou nájdete na stránke https://fhi.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/studijne-programy.

Hodnotenie uplatnenia absolventov odborov vzdelávania, v rámci ktorých pôsobia aj študijné programy zabezpečované Fakultou hospodárskej informatiky, nájdete na stránke https://fhi.euba.sk/aktuality/398-trendy-v-praci-a-nasi-absolventi 

Termín na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je od 1.1.2019 do 31.3.2019 a pre druhý stupeň štúdia od 1.1.2019 do 30.4.2019 (do tohto termínu treba uložiť v aplikácii a zaslať elektronickú verziu prihlášky, papierová verzia prihlášky sa tento rok neposiela).

I. stupeň 

Podávanie prihlášok na I. stupeň štúdia do 31. marca 2019 (všetky fakulty EU v Bratislave)
Prijímacie skúšky na I. stupeň štúdia 10. - 14. jún 2019 (všetky fakulty EU v Bratislave) - presný termín bude upresnený v pozvánke na prijímacie konanie zaslanej do 31.5.2019
Prijatie bez prijímacích skúšok bude uchádzačom oznámené do 31.5.2019 a bude závisieť od počtu prihlásených. Náhradný termín prijímacích skúšok na I. stupeň štúdia nebude stanovený pre žiadne dôvody neúčasti na riadnom termíne prijímacích skúšok.

II. stupeň

Podávanie prihlášok na II. stupeň štúdia (všetky fakulty)  do 30. apríla 2019
Prijímacie skúšky II. stupeň štúdia sa nekonajú, uchádzači budú prijatí na študijný program uvedený v prvom poradí. V prípade, že na príslušný študijný program bude prihlásených viac záujemcov ako smerné číslo, dekan môže rozhodnúť o prijatí na iný študijný program.  
 

V prihláške nie je potrebné dopĺňať známky a priemery za predchádzajúce štúdium (je možné nechať túto časť prihlášky prázdnu).

Základné informácie a podmienky na prijatie pre uchádzačov o štúdium na 1., 2. alebo 3. stupeň štúdia na Fakulte hospodárskej informatiky v Bratislave. V nasledovnom prehľade Vám dávame do pozornosti dôležité informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2019/2020.

 

A ešte špeciálne motivačné obrázky :-)  https://www.youtube.com/watch?v=II8eLWtnmL0

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?