Fakulte hospodárskej informatiky ako prvej na Slovensku udelila medzinárodne uznávaná organizácia ACCA akreditáciu pre inžiniersky program.

Účtovníctvo a audítorstvo na výnimky zo skúšok F1-F4 + F8 a inžiniersky program Účtovníctvo a finančný manažment na výnimky zo skúšok F1-F4. Akreditovaný bol aj bakalársky program Účtovníctvo na výnimky zo skúšok F1-F4.

 

Kvalifikácia ACCA zahŕňa nasledujúce skúšky:

Knowledge modul

  •  F1 Accountant in Business (AB)

  •  F2 Management Accounting (MA)

  •  F3 Financial Accounting (FA)

Skills modul

  •  F4 Corporate and Business Law (CL)

  •  F5 Performance Management (PM)

  •  F6 Taxation Czech (TX)

  •  F7 Financial Reporting (FR)

  •  F8 Audit and Assurance (AA)

  •  F9 Financial Management (FM)

Na základe akreditácie sa študenti môžu zapojiť do ACCA Accelerate Programme bez členských poplatkov a poplatkov za uznanie skúšok na ktoré získala Fakulta hospodárskej informatiky výnimku.

Keďže ACCA je z hľadiska vzdelávania celosvetovo asi najrešpektovanejšou medzinárodnou profesijnou organizáciou zaoberajúcou sa kvalifikáciou odborníkov z oblasti účtovníctva, financií a audítorstva je to pre našu univerzitu veľmi dobrá správa - o to viac, že v Čechách a na Slovensku sme medzi piatimi univerzitami (a na Slovensku jediní). Pražská VŠE má rovnaký počet výnimiek, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava má (na bakalárskom stupni) v porovnaní s nami zase o jednu výnimku menej - a rovnako má o jednu výnimku menej aj University of New York in Prague a Karlova Universita.

Účelom kvalifikácie ACCA je poskytnúť jej študentom účtovné a finančné znalosti a vedomosti a tiež profesijné hodnoty, ktoré im umožnia stať sa uznávanými finančnými odborníkmi a vybudovať si úspešnú kariéru v akomkoľvek odvetví, v poradenstve, vo verejnej inštitúcii či v súkromnom sektore. Kvalifikácie ACCA vychádzajú zo svetových štandardov pre vzdelávanie účtovníkov stanovených Medzinárodnou federáciou účtovníkov (Intertnational Federation of Accountants IFAC). ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) je jednou z najväčších a najrýchlejšie rastúcich profesijných účtovných organizácii a už vyše 100 rokov poskytuje svoje služby po celom svete. V súčasnosti má viac ako  424 000 študentov a 147 000 členov v 170 krajinách sveta.

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.