Pedagógovia našej fakulty sú naozaj odborníkmi vo svojich oblastiach. Okrem pedagogickej a vedeckej činnosti na katedrách sa venujú napríklad predávaniu svojich vedomostí  študentom či širokej verejnosti aj v iných inštitúciách.

Jedným z takých príkladov je aj kurz Využitie jazyka Visual Basic for Applications (VBA) pri spracovaní a prezentácii údajov v prostredí Microsoft Excel, ktorý usporiadala Bratislavská Business School EUBA a lektoroval ho náš kolega doc.. Mgr. Vladimír Mucha, PhD.

Obsah kurzu a ďalšie informácie nájdete na stránke https://euba.sk/sluzby/vyuzitie-jazyka-visual-basic-for-applications-vba?fbclid=IwAR3gq3DRUtoisFhfxO5l-XaJ8ffx6UB4bxIzHhs4FCveRZFN8b0SBxdFVao

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.