Odovzdávanie certifikátov SAS

Dňa 6. marca 2019 programová manažérka SAS Global Academic Mgr. Katarína Krausová odovzdala študentom študijných programov Štatistické metódy v ekonómii a Aktuárstvo certifikáty od spoločnosti SAS Slovakia.

 

Ocenení boli študenti, ktorí v letnom semestri 2017/2018 a/alebo v zimnom semestri 2018/2019 dosiahli vynikajúce výsledky z predmetov Viacrozmerné štatistické metódy (vyučujúca: doc. Ing. Mária Vojtková, PhD.), Hĺbková analýza údajov (vyučujúca: doc. RNDr. Viera Labudová, PhD.), Regresná a korelačná analýza (vyučujúci: doc. Mgr. Erik Šoltés, PhD.) a Programovanie v SAS-e (vyučujúci: Ing. Ondrej Dúžik, PhD.). Pedagógovia z Katedry štatistiky Fakulty hospodárskej informatiky na uvedených predmetoch využívajú tieto produkty spoločnosti SAS: SAS Base, SAS Enterprise Guide, SAS Enterprise Miner a SAS JMP.

 

FHI certifikaty 1

FHI certifikaty 2

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.