Stretnutia pedagógov fakulty so študentami sa pomaly transformujú do tradície pri príležitosti výročia 17. novembra. 

 

Aj tento rok sa z iniciatívy študentov v ŠP FHI uskutočnila 19.11. milá akcia  - tento rok Stretnutie pri kávičke a croasante. Stretnutie je príležitosťou rozprúdiť diskusiu o témach, ku ktorým sa v bežnom vyučovacom procese nedostaneme, ku témam voľnejším a o to kreatívnejším, nápaditým, podporujúcim zlepšenia, odstraňujúcim drobné nedostatky, ktoré zjemňujú vzťahy medzi "dvoma stranami" oddelenými katedrou - tou študentskou a tou učiteľskou.... 

Ďakujeme za organizáciu...

 1

3

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.