Loading page...

Dňa 12. 12. 2019 sa uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce Fakulty hospodárskej informatiky. 

Predseda Akademického ssenátu FHI EU v Bratislave doc. Ing. Martin Mišút, CSc. oboznmil prítomných s priebehom zasadnutí senátu a s uzneseniami prijatými na jednotlivých zasadnutiach. Následne dekan prof. Ing. Ivan Brezina, CSc. zhrnul rok 2019 v živote fakulty, vývoj niektorých ukazovateľov, vývoj počtu zamestnancov i študentov. FHI naďalej aj v tomto roku patrila medzi popredné fakulty ekonomického zamerania na Slocensku. 

 

 

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?