Pojem aktuár sa v bežnom živote nepoužíva často. Na našej fakulte je to však inak.

Vieme, že aktuár súvisí s profesiou v poisťovni a s poistnou matematikou, životným či neživotným poistením, risk manažmentom, katastrofickým poistením, demografickými tabuľkami, komutačnými číslami, pravdepodobnosťou krachu, rizikovou prirážkou, technickými rezervami, atď. Prečo toho vieme tak veľa? Pretože aktuárov pripravujeme na jednom z našich študijných programov na 2. stupni štúdia. 

Malá ochutnávka pracovných pozícií v Zurich Insurance Company Ltd 

Ako môže vyzerať časť pracovného dňa aktuára?

Zapáčilo sa TI to? Poď medzi nás. Ak končíš strednú školu, odporúčame Ti prihlásiť sa na študijný program Manažérske rozhodovanie - je to príprava na študijné programy na 2. stupni štúdia - čiže aj Aktuárstvo.

Ako máš pred sebou bakalárske štátnice, tak si môžeš podať prihlášku rovno na 2. stupeň. Ak sa s nami chceš ešte stretnúť a položiť nám otázky - jedna z možností je Informačný deň pre 2. stupeň 24. 3. 2020.

Ohľadom prihlášky a úkonov s ňou spojených Ti poradí pani Mgr. Bronislava Blahová (+421 2 6729 5738).

Ak máš otázky týkajúce sa štúdia, poradí pani prodekanka pre štúdium Ing. Lucia Ondrušová, PhD. (+421 2 6729 5761)

 

 

In order to promote positive awareness and promote organized public events, the University of Economics in Bratislava produces visual and audio recordings and publishes them on its website. In case of reservations to the published video and audio recordings, please make these reservations in writing to the following e-mail address: . Complete information on personal data processing here.