Loading page...

Contact Info

ČIČKOVÁ, Zuzana, doc. Ing., PhD.
ČIČKOVÁ, Zuzana, doc. Ing., PhD.
Department of Operations Research and Econometrics
Section Operation Research
docentka
D8.20
+421 2 6729 5820
...

podľa ais

Nelineárne programovanie, 2. stupeň, cvičenia
Kvantitatívne metódy v logistike, 2. stupeň, prednášky, cvičenia
Softvérová podpora rozhodovania, 2. stupeň, prednášky, cvičenia
Teória hier, 2. stupeň, prednášky, cvičenia

Prehľad publikačnej činnosti

Solving the real-life vehicle routing problem with time windows using self organizing migrating algorithm / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár. - VEGA 1/0104/12. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2013. - ISSN 0013-3035. - Roč. 61, č. 5 (2013), s. 497-513.

Setting of control parameters of SOMA on the base of statistics / Zuzana Čičková.
In Self-organizing migrating algorithm : methodology and implementation / editors: Donald Davendra, Ivan Zelinka. - Cham : Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. - ISBN 978-3-319-28159-9. - ISSN 1860-949X. - P. 255-276 [1,9 AH].

Solving the routing problems with time windows / Zuzana Čičková, Ivan Brezina, Juraj Pekár.
In Self-organizing migrating algorithm : methodology and implementation / editors: Donald Davendra, Ivan Zelinka. - Cham : Springer International Publishing AG Switzerland, 2016. - ISBN 978-3-319-28159-9. - ISSN 1860-949X. - S. 207-236 [2,4 AH].

Synchronization of capacitated vehicle routing problem among periods / Juraj Pekár, Ivan Brezina, Zuzana Čičková. - VEGA1/0245/15.
In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting = Journal of economics : journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2017. - ISSN 0013-3035. - Roč. 65, č. 1 (2017), s. 66-78. (2017).

Herfindahl-Hirschman index level of concentration values modification and analysis of their change / Ivan Brezina, Juraj Pekár, Zuzana Čičková, Marian Reiff.
In Central European Journal of Operations Research. - Berlin : Springer-Verlag, 2016. - ISSN 1435-246X. - Vol. 24, no. 1 (2016), pp. 49-72.

VEGA 1/0360: Model rozmiestnenia recyklačných miest pre Slovenskú republiku, riešenie 2010-2011, riešiteľ: Pekár, riešitelia: Brezina, Čičková, Reiff, Domonkos, Krumplík (len 2010), Gežík, od roku 2011 Hollá, Patakyová

VEGA 1/0245/15: Plánovanie prepravy s cieľom znížovania emisií: riešiteľ: Pekár, riešenie 2015-2017, riešitelia: Brezina, Čičková, Reiff, Gežik Lopez

VEGA 1/0104/12 Modelovanie cenovej politiky dodávateľského reťazca v konkurenčnom prostredí. Vedúci projektu: doc. Mgr. Juraj Pekár, PhD., doba riešenia: 2012-2014.

VEGA 1/0351/17: Aplikácia vybraných modelov teórie hier pri riešení niektorých ekonomických problémov Slovenska, zodpovedný riešiteľ: Čičková, obdobie: 2017-2020, riešitelia: Čičková, Goga, Pekár, Strešnáková, Kucharčík, Zagiba, Lopez

Profesionálny rast

1996 - 2001 - Inžinier, EU Bratislava, FHI, odbor Operačný výskum a ekonometria

2001 - doteraz - Vysokoškolský učiteľ, EU Bratislava, Fakulta hospodárskej informatiky

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?