Loading page...

Contact Info

FENDEK, Michal, Dr. h. c., prof. Ing., CSc.
FENDEK, Michal, Dr. h. c., prof. Ing., CSc.
Department of Operations Research and Econometrics
Section Operation Research
profesor
D8.33
+421 2 6729 5833
...

podľa ais

Pedagogická činnosť

 • Mikroekonomická analýza
 • Lineárne programovanie
 • Nelineárne programovanie

Vedecká orientácia

 • Modely a metódy operačného výskumu
 • Mikroekonomická analýza
 • Modely a metódy regulácie sieťových odvetví

Prehľad o vzdelaní a dosiahnutej vedeckej kvalifikácii v odbore

 • Ing.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1974
 • CSc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave, 1980
  Vedecko-pedagogickú hodnosť kandidáta vied vo vednom obore „Teória riadenia a plánovania“,
  téma dizertačnej práce „Modelovanie voľby investičných variantov“.
 • Doc.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1987,
  Habilitácia na docenta vo vednom obore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,, 
  téma habilitačnej práce: „Optimalizácia hospodárskej politiky ako úloha cieľového programovania“.
 • Prof.: Vysoká škola ekonomická v Bratislave 1999,
  Inaugurácia na profesora vo vednom odbore „Kvantitatívne metódy v ekonómii“,
  téma inauguračnej prednášky: „Viackriteriálne vyhodnotenie ekonomického potenciálu vybraných odvetví ekonomiky SR“.
FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?