Loading page...

Contact Info

ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana, Mgr., PhD.
ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana, Mgr., PhD.
Department of Mathematics and Actuarial Science
odborná asistentka
D8.35
+421 2 6729 5835
...

konzultačné hodiny platia len počas semestra

pondelok 11:00 - 12:00

utorok 11:00 - 12:00

alebo dohodou mailom

Matematika

Vybrané kapitoly z matematiky I

Finančná matematika I

Aktuárska matematika

 

 
 

ŠOLTÉSOVÁ, T. Valuation of the new business in the life insurance under Solvency II. In Managing and Modelling of Financial Risks : 8th International Scientific Conference: 5th-6th September 2016. Ostrava : VŠB - Technical University of Ostrava, 2016.

KADEROVÁ A., ONDREJKOVÁ KRČOVÁ I., MUCHA V., ŠOLTÉSOVÁ T. MATEMATIKA pre 1. ročník. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava 2016.

ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Analýza úmrtnosti na Slovensku vo vzťahu k parametrickým modelom úmrtnosti. In Softvérová podpora v predmetoch študijného programu Aktuárstvo : vedecká konferencia KMA FHI EU v Bratislave zameraná na vzdelávanie učiteľov študijného programu Aktuárstvo (2. ročník) : 29. júna - 1. júla 2016, Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016.

ŠOLTÉS, E. - ŠOLTÉSOVÁ, T. Occurrence of low work intensity in Slovakia in relation to assessment of  poverty and social exclusion. In The 10th Professor Aleksander Zelias : proceedings [of] international conference on modelling and forecasting of socio-economic phenomena: May 10-13, Zakopane, 2016.

 

Kompletná publikačná činnosť dostupná tu, manuál k vytvoreniu prehľadu je dostupný tu.

Vedecká orientácia

Matematická analýza

Aplikácie matematických metód v ekonómii 

Aktuárska matematika

Životné poistenie


Projekty

VEGA č. 1/0548/16: Pokrok SR pri napĺňaní stratégie EURÓPA 2020 v oblasti znižovania chudoby a sociálneho vylúčenia

VEGA č. 1/0618/17: Moderné nástroje na modelovanie a riadenie rizík v životnom poistení

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor matematika-biológia (1993-1998, Mgr.)

Ekonomická univerzita v Bratislave, odbor: 62-11-9 Štatistika (2007, PhD.)

 

Profesné aktivity

asistentka (2000)

odborná asistentka (2001-)

členka a tajomníčka AS FHI (2015-)

asociovaná členka Slovenskej spoločnosti aktuárov (2016-)

FaLang translation system by Faboba
Stay informed about current events at the faculty?